Projekt

Ett urval

Iccon vässar våra samarbetspartners genom att tillföra kapacitet, kompetens och ett lägre medeltimpris. Vi arbetar med projekteringsuppdrag inom konstruktion, väg/gata, VA, mark, järnväg.

Här ser du några av de projekt vi arbetat med den senaste tiden. Är du också sugen på att prova vad Iccon kan innebära för ditt projekt: Hör av dig.

Bild: White Arkitekter AB

Årstafältet

Här arbetar vi med ledningssamordning.

Bild: Abako Arkitektkontor

Västlänken Haga & Korsvägen

Gatuprojektörerna hjälper till med ovan-markanläggningar såsom gator, torg, gc- och kollektivtrafikytor

Bild: Trafikverket

Ostlänken

För tillfället arbetar vi med att utreda olika möjliga konstruktioner beroende på korridorval.

Bild: Trafikverket

Tvärförbindelse Södertörn

Vi bidrar med kompetens inom väg, VA/LSO, landskap, konstruktion. Cirka 15 – 20 personer arbetar under 2016-2018 med att utreda lokaliseringsalternativ och sedan ta fram vägplan för valt alternativ.

Bild:Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Hagastaden

Vi bidrar med mark och VA modellering samt med beräkningsingenjörer.

Bild: White Arkitekter

Slussen

Några av våra brokonstruktörer bidrar med Revit-kompetens i detta mastodontprojekt.